Hakkımızda

Tarihçemiz

1983 yılında, Dr. Sezgin Tüzün’ün girişimleriyle kurulan Veri Araştırma, geride bıraktığı 40 yıl içerisinde sektörde pek çok ilki başlatmış, özgün araştırmalar üretmiş öncü bir kuruluştur. Veri Araştırma bugüne kadar ulusal – uluslararası pek çok kuruluşun araştırma ve danışmanlık gereksinimlerini başarıyla karşılamış ve karşılamaya devam etmektedir.


İlkelerimiz


Veri Araştırma her türlü araştırmanın yürütülmesinde, mesleğin evrensel ilkelerine bağlı kalınmasına, ESOMAR ve ICC’nin tanımladığı temel kurallara ve etik değerlerin korunmasına kayıtsız şartsız özen gösterir.


Veri Araştırma, her araştırmanın kendine özgü bir modeli ve örneklem plânı olması gerektiğine inanır.


Veri Araştırma tarafından gerçekleştirilen her araştırma; modeli, örneklem plânı ve içeriğiyle “yinelenebilir” araştırmalardır. Araştırmaların yinelenebilirliği, bilimselliğin en temel özelliklerinden biridir.


Veri Araştırma, araştırma bilgilerinin derlenmesinde ve derlenen bilgilerin çözümleme ve değerlendirilmesinde “objektifliği” ön koşul sayar.


Veri Araştırma yaptığı araştırmaların, bilgi derleme/anket uygulama sürecini, kendi elemanlarıyla sürekli denetim altında tutar ve kişisel bilgilerde daima gizlilik esasına uyar.