Araştırma Modelleri

Araştırma Modelleri

İlk defa Veri Araştırma’nın başlattığı ve hayata geçirdiği “özgün” çalışma ve modeller, Türkiye’de kendi alanında önceden örneği bulunmayan araştırmalardır.

● Veri Araştırma Mahalle Statüleri Veri İndeksi Tüm Türkiye’de Mahalle bazlı Harcama + Gelir + Statü Veri Seti

● Düzenli aylık ölçümlere dayalı, Gazete İçerik Analizi Araştırmaları

● Açık Hava Reklâmlarının Görünebilirlik Ölçümleme Araştırması

● Bir toplumsal tabakalaşma modeli olarak geliştirdiğimiz ve birçok araştırma kuruluşu tarafından da kullanılan Veri Sosyo-Ekonomik Statü İndeksi (VERİ S.E.S.İ.®)

● Kentsel Türkiye’de gelir, tüketim, tasarruf eğilimlerinin ve yaşam biçimlerinin analizine olanak sağlayan ve iki yılda bir gerçekleştirilen Kentsel Türkiye VERİ-SGT® (Statü-Gelir-Tüketim) Araştırması